Gray, S., South Africa

  • Vol 31 No 1 (2012) - Conference Abstracts
    Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers
    Abstract  HTML  PDF
  • Vol 33 No 1 (2014) - Conference Abstract: Annual Congress of the Biological Sciences Division 2012
    The effect of sport specific exercises on the visual skills of adult rugby players
    Details  HTML  PDF