Harding, Ansie, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria