A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sanders, I. D., Department of Computer Science, University of South Africa
Sandham, Luke, Geografie en Omgewingstudies, Skool vir Omgewingswetenskappe, Noordwes-Universiteit
Sathekge, M.M.
Scheepers, C. C.W.
Scheepers, Cornelius CW, North-West University
Scheepers, Luki-Marié, Universiteit van Pretoria
Scheffer, C., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria
Schnetler, R.
Schoeman, A. S.
Schoeman, Henoch
Schoeman, J. J.
Schoeman, Werner, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Scholtz, Chantal, Department of Chemistry, University of Pretoria
Scholtz, R.
Schoombie, S. W., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat Bloemfontein 9300.
Schoonwinkel, A., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch
Schutte, Nadine, Noordwes-Universiteit
Seifart, H. I., Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal
Selepe, M A, Universiteit van Pretoria
Senekal, Burgert A., Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging, Universiteit van die Vrystaat
Senekal, Burgert A., Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State
Serage, Andrew, Universiteit van Pretoria
Seshothela, S. L.
Shaw, I. S., Fakulteit Ingenieurswese, Randse Afrikaanse Universiteit
Shepherd, N.
Sherwood, J.S.
Sherwood, John S.
Sibisi, Phumzile, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg
Siebert, F.
Siebert, S J, Noordwes-Universiteit
Siebert, S.J.
Siebert, Stefan J.
Siebrits, Francois K.
Sikhakhane, N. N.
Sims, A H, Universiteit van Pretoria
Singh, A., Department of Physics, University of Pretoria
Singleton, E., Department of Chemistry, University of Pretoria
Singleton, Eric
Sippel, K.H.
Sirgel, F. A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram
Slabbert, Cara
Slabbert, M.
Smit, A.B.
Smit, N. J.
Smit, N.J.
Smit, Nico J.
Smith, D.C.
Smith, F.H., Departement Publieke Administrasie & Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, 0003
Smith, Kirby C., Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas
Smits, D. P., Departement Wiskunde, Toegepaste Wiskunde en Sterrekunde
Smuts, H.
Snyders, L.
Snyman, Dirk
Snyman, Pieter
Snyman, R., Departement Biodiversiteit en Bewaring, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie
Soma, P.
Soupen, N.
Spady, William, International Director, Heart Light Education, 113 Water Road, Walmer, 6070
St. Clair Gibson, Alan
Stals, R.
Stander, A.
Stander, Andre
Stander, Andr�
Stander, B. A.
Stander, B.A.
Stander, B.A. (South Africa)
Stander, Barend A.
Stander, X. X.
Stander, X.X.
Steenkamp, Sonia, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom
Steenkamp, V.
Steyl, Quentin L.
Steyn, A. Stephen
Steyn, C. G.
Steyn, Jacolien
Steyn, L.
Steyn, M.
Stols, E.
Stols, Gerrit
Stols, Gerrit H., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria
Stranger, Marianne, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium
Strasser, R. J.
Strasser, Reto J, University of Geneva
Strauss, D. F. M., Dekaanskantoor, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat
Strauss, Daniël, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika
Strauss, Danie F.M., Department of Philosophy, North-West University
Strauss, Danie F.M.
Strauss, H. D., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Struwig, Madeleen
Strydom, I, Universiteit van Pretoria
Styn jr., H. S., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit
Sumner, Paul D., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria
Swanepoel, A. C., Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Vanderbijlpark
Swanepoel, A., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
Swanepoel, Annelie
Swanepoel, Chris J., Universiteit van Suid-Afrika
Swanepoel, K. J., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, Pretoria 0003
Swart, A, Lanbounavorsingsraad
Swart, A.
Swart, Antoinette
Swart, H C, Universiteit van die Vrystaat
Swart, H. C., Department of Physics, University of the Free State
Swart, H. C.
Swart, H., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
Swart, Hendrik C., Department of Physics, University of the Free State
Swarts, Andrew J., Department of Chemistry, North-West University
Swarts, Andrew J., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University
Swarts, J. C., Department of Chemistry, University of the Free State
Swartzberg, Lizette, Department of Chemistry, North-West University
Swiegelaar, C.R.
Szamosvari, J-L.
Szegedi, Hélène, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State
Szegedi, Helene, Universiteit van die Vrystaat