Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Sanders, I. D., Department of Computer Science, University of South Africa (South Africa)
Sandham, Luke, Geografie en Omgewingstudies, Skool vir Omgewingswetenskappe, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Sathekge, M.M. (South Africa)
Scheepers, C. C.W. (South Africa)
Scheffer, C., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria (South Africa)
Schnetler, R. (South Africa)
Schoeman, A. S. (South Africa)
Schoeman, Henoch (South Africa)
Schoeman, J. J. (South Africa)
Schoeman, Werner, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Scholtz, Chantal, Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Scholtz, R. (South Africa)
Schoombie, S. W., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat Bloemfontein 9300. (South Africa)
Schoonwinkel, A., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Seifart, H. I., Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal (South Africa)
Senekal, Burgert A., Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State (South Africa)
Seshothela, S. L. (South Africa)
Shaw, I. S., Fakulteit Ingenieurswese, Randse Afrikaanse Universiteit (South Africa)
Shepherd, N. (South Africa)
Sherwood, J.S. (South Africa)
Sherwood, John S. (South Africa)
Sibisi, Phumzile, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg (South Africa)
Siebert, F. (South Africa)
Siebert, S.J. (South Africa)
Siebert, Stefan J. (South Africa)
Siebrits, Francois K. (South Africa)
Sikhakhane, N. N. (South Africa)
Singh, A., Department of Physics, University of Pretoria (South Africa)
Singleton, E., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Singleton, Eric (South Africa)
Sippel, K.H. (United States)
Sirgel, F. A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram (South Africa)
Slabbert, Cara (South Africa)
Slabbert, M. (South Africa)
Smit, A.B. (South Africa)
Smit, N. J. (South Africa)
Smit, N.J. (South Africa)
Smit, Nico J. (South Africa)
Smith, D.C. (South Africa)
Smith, F.H., Departement Publieke Administrasie & Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, 0003 (South Africa)
Smith, Kirby C., Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas (United States)
Smits, D. P., Departement Wiskunde, Toegepaste Wiskunde en Sterrekunde (South Africa)
Smuts, H. (South Africa)
Snyders, L. (South Africa)
Snyman, Dirk (South Africa)
Snyman, Pieter (South Africa)
Snyman, R., Departement Biodiversiteit en Bewaring, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (South Africa)
Soma, P. (South Africa)
Soupen, N. (South Africa)
Spady, William, International Director, Heart Light Education, 113 Water Road, Walmer, 6070 (South Africa)
St. Clair Gibson, Alan (South Africa)
Stals, R. (South Africa)
Stander, A. (South Africa)
Stander, Andre (South Africa)
Stander, Andr� (South Africa)
Stander, B. A. (South Africa)
Stander, B.A. (South Africa)
Stander, B.A.
Stander, Barend A. (South Africa)
Stander, X. X. (South Africa)
Stander, X.X. (South Africa)
Steenkamp, Sonia, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom (South Africa)
Steenkamp, V. (South Africa)
Steyl, Quentin L. (South Africa)
Steyn, A. Stephen (South Africa)
Steyn, C. G. (South Africa)
Steyn, Jacolien (South Africa)
Steyn, L. (South Africa)
Steyn, M. (South Africa)
Stols, E. (South Africa)
Stols, Gerrit (South Africa)
Stols, Gerrit H., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
Stranger, Marianne, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium (South Africa)
Strasser, R. J. (Switzerland)
Strauss, D. F. M., Dekaanskantoor, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Strauss, Daniël, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika (South Africa)
Strauss, Danie F.M., Department of Philosophy, North-West University (South Africa)
Strauss, Danie F.M. (South Africa)
Strauss, H. D., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Struwig, Madeleen (South Africa)
Styn jr., H. S., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Sumner, Paul D., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria (South Africa)
Swanepoel, A. C., Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Vanderbijlpark (South Africa)
Swanepoel, A., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria (South Africa)
Swanepoel, Annelie (South Africa)
Swanepoel, Chris J., Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Swanepoel, K. J., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, Pretoria 0003 (South Africa)
Swart, A. (South Africa)
Swart, Antoinette (South Africa)
Swart, H. C. (South Africa)
Swart, H. C., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Swart, H., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Swart, Hendrik C., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Swarts, Andrew J., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Swarts, Andrew J., Department of Chemistry, North-West University (South Africa)
Swarts, J. C., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Swartzberg, Lizette, Department of Chemistry, North-West University (South Africa)
Swiegelaar, C.R. (South Africa)
Szamosvari, J-L. (South Africa)
Szegedi, Hélène, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State (South Africa)