Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Paddy, V. (South Africa)
Pantland, N.A., Instituut vir Maritieme Tegnologie, Posbus 181, Simonstad, 7995, Republiek van Suid-Afrika (South Africa)
Panzer, A. (South Africa)
Panzer, A., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Posbus 2034, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Parkin, D. P. Parkin, Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal (South Africa)
Passmore, Jo-Ann, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa; National Health Laboratory Service, South Africa
Patini, D. (South Africa)
Patrick, S.M. (South Africa)
Patrick, Sean M. (South Africa)
Patterson, Cody, Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas (United States)
Pauw, E. (South Africa)
Peach, Retha (South Africa)
Peens, F. H., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Peens, Frederick H. (South Africa)
Petersen, Neal T. (South Africa)
Pheiffer, W. (South Africa)
Pheiffer, Wihan (South Africa)
Phiri, Patrick, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Piater, L.A. (South Africa)
Pienaar, D. (South Africa)
Pienaar, Richelle (South Africa)
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, Wessel J., Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland 7602 (South Africa)
Pienaar, William J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pieters, R. (South Africa)
Pieters, Rialet (South Africa)
Pieterse, C.L. (South Africa)
Pieterse, Elsje (South Africa)
Pieterse, G. M. (South Africa)
Pieterse, G.M. (South Africa)
Pieterse, Tanya (South Africa)
Pieterse, Vreda, Department of Computer Science, University of Pretoria (South Africa)
Piorkowski, T.
Pool, G. S. (South Africa)
Posthuma, A. Barbara (South Africa)
Potgieter, C. (South Africa)
Potgieter, H. J. (South Africa)
Potgieter, J. H., Department Chemiese & Metallurgiese Ingenieurswese, Technikon Pretoria (South Africa)
Potgieter, Kariska (South Africa)
Potgieter, Marcelle, Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University, South Africa; Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa), South Africa
Potgieter, N., Departement Mikrobiologie, Universiteit van Venda (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Besluitkunde Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Unisa (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Potgieter, Petrus, Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Potgieter-Vermaak, Sanja, Molecular Science Institute, Universiteit van die Witwatersrand, Privaat Zak X3, PO Wits, 2050, South Africa (South Africa)
Powrie, L. (South Africa)
Pretorius, C. (South Africa)
Pretorius, I. S., Instituut vir Wynbiotegnologie, Departement Wingerd- en Wynkunde, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Pretorius, L. M., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002 (South Africa)
Pretorius, L.L., Bio-Ingenieurswesegroep, Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika (South Africa)
Pretorius, R. W. (South Africa)
Prins, A. (South Africa)
Prinsloo, E. (South Africa)
Prinsloo, F. C., Department of Geography, University of South Africa (South Africa)
Prinsloo, S. (South Africa)
Prior, J. H., Necsa (South Africa)
Prozesky, O. W. (South Africa)
Prudent, R. (France)
Prudent, R. (South Africa)
Prunier, C. (France)
Puts, G.J. (South Africa)