A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Lachmann, Gerhard
Lafanechere, L.
Lafanech�re, L.
Laing, M.J.
Lambert, Stephen
Landman, M., Department of Chemistry, University of Pretoria
Landman, Marilé, Department of Chemistry, University of Pretoria
Langner, E. H.G., Department of Chemistry, University of the Free State
Langner, Ernie H.G.
Latief, Abduraghiem
Lawson, J.
le Grange, Lesley, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University
le Grange, Lesley
le Roux, Cornelius J.
le Roux, J., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
le Roux, J.M. (Kobus)
le Roux, Pieter
Le Roux, Pieter, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
le Roux, S.
Lemmens, J, Universiteit van Pretoria
Lemmer, H. H., Randse Afrikaanse Universiteit
Lemmer, Hoffie, Departement Statistiek, Universiteit van Johannesburg
Lennard, Katie S., University of Cape Town
Lennard, Katie S., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Afr
Levanets, A.
Lewis, David, Western Sydney Sexual Health Centre
Liebenberg, D.
Loedolff, B, Stellenbosch Universiteit
Lombard, A., Department of Geography, University of South Africa
Lombard, A.
Lombard, Ronell
Loots, Don, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom
Loskutoff, N.M.
Lotz, Leon
Louw, C. J., Tshwane Universiteit van Tegnologie, Departement Fisiese Wetenskappe
Louw, C.
Louw, Elizabeth M., Department of Statistics, University of Pretoria
Louw, Ina, Tshwane Universiteit van Tegnologie, Pretoria
Louw, Ina, Departement Wiskunde en Statistiek, Tshwane Universiteit vir Tegnologie
Louw, J.
Louw, S.v.d. M., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Love, A. D., Universiteit van die Witwatersrand
Lubbe, J. J.P.
Luus, Retha
Lyle, R.
Lyle, Robin