Geldenhuys, T. A., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria, South Africa