Barnard, Sandra, South Africa

  • Vol 31 No 1 (2012) - Conference Abstracts
    Gevallestudie om die invloed van die SolarBees sowel as dosering op die waterkwaliteit van die Rietvleidam watersuiweringsaanleg te evalueer
    Abstract  HTML  PDF
  • Vol 31 No 1 (2012) - Conference Abstracts
    Changes in the water quality of Boskopdam from 2000 to 2010
    Abstract  HTML  PDF