Phiri, Patrick, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, South Africa