Badenhorst, P.N., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300, South Africa

  • Vol 25 No 4 (2006) - Original Research
    Funksionele beskrywing van ’n faktor VIIa inhiberende peptied, IP-7, geselekteer deur faagblootleggingstegnologie
    Abstract  PDF