Jarvis, N., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited, South Africa

  • Vol 35 No 1 (2016) - Referaatopsommings: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2015
    223Ra calix[4]areen-krooneterverbindings met teenligaampies as radiofarmaseutiese middels vir die behandeling van kanker
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF