Aneck-Hahnb, N., Department of Urology, University of Pretoria, South Africa

  • Vol 35 No 1 (2016) - Referaatopsommings: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2015
    Die ontleding van endokrienontwrigtende chemikalieë in water met behulp van sorptiewe ekstraksie, GC×GC-TOFMS en UPLC-MS/MS
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF