Erasmus, M. H., Departement Meganiese Ingenieurswese, Technikon Vrystaat, South Africa