Maboeta, M., School voor Milieuwetenschappen & Ontwikkeling Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001 Potchefstroom 2520