Sandham, Luke, Geografie en Omgewingstudies, Skool vir Omgewingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, South Africa