Maree, Kobus, Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, South Africa