de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur, Noordwes-Universiteit, South Africa