de Kock, K. N., Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -Bestuur, Noordwes-Universiteit, South Africa