Jordaan, Johannes Hendrik Lodewikus, Noordwes-Universiteit, South Africa