Engelbrecht, Johann, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, South Africa