Conradie, J., Department of Chemistry, University of the Free State, South Africa

  • Vol 35 No 1 (2016) - Referaatopsommings: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2015
    Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF