Ackermann, J., Department of Chemistry, University of Johannesburg

  • Vol 35 No 1 (2016) - Referaatopsommings: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2015
    223Ra calix[4]areen-krooneterverbindings met teenligaampies as radiofarmaseutiese middels vir die behandeling van kanker
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF