Crafford, G., Departement Statistiek, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, Universiteit van Pretoria, South Africa

  • Vol 24 No 3 (2005) - Original Research
    ’n Ondersoek na fasette van leerders in ’n privaat skool se studieoriëntasie en die verband daarvan met wiskunde- prestasie
    Abstract  PDF