Ehlers, E. M., Academy for Computer and Software Engineering, University of Johannesburg, South Africa

  • Vol 35 No 1 (2016) - Referaatopsommings: Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 2015
    Veralgemening van toestelprofiele in ’n kontekssensitiewe diensdeling- generiese, slim omgewing
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF