Wessels, Dirk, Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van Stellenbosch