Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit , Potchefstroomkampus, Potchefstroom, South Africa