Eloff, Corné, Airbus Defence and Space, Geo-Intelligence, South Africa

  • Vol 36 No 1 (2017) - Conference Abstracts
    ’n Vergelyking van satellietbeeld-akkuraatheid in die gebruik van alternatiewe grondkontrolepunt-metodes tydens die toepassing van ortokorreksie
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF