Wolmarans, C.T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes- Universiteit, Potchefstroomkampus, Privaat sak X6001, Potchefstroom, 2520, South Africa