Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, South Africa