Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, South Africa