Hall, A. N., Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria, South Africa