Hauptfleisch, A. C., Departement Bourekenkunde en Konstruksiebestuur, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein