Bekker, A., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika, South Africa