Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Ackermann, J., Department of Chemistry, University of Johannesburg
Andraos, Charlene (South Africa)
Andriessen, Melissa (South Africa)
Aneck-Hahnb, N., Department of Urology, University of Pretoria (South Africa)
Ankiewicz, Piet, Science and Technology Education, Faculty of Education, University of Johannesburg (South Africa)
Ankiewicz, Piet (South Africa)
Asante, J. K.O. (South Africa)
Aucamp, P. J., Departement Geografie en Omgewingsbestuur, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Auger, P. (France)
Augustyn, W. G., Department Chemie & Fisika, Technikon Pretoria, Technikon Pretoria (South Africa)
Avenant- Oldewage, Annemarie (South Africa)
Avenant-Oldewage, A. (South Africa)
Avenant-Oldewage, Annemarie (South Africa)

B

Badenhorst, P.N., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300 (South Africa)
Badets, M. (South Africa)
Bamard, S. (South Africa)
Barbour, L.J. (South Africa)
Barker, C. H., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Barker, Charles H., Department of Geography, University of the Free State (South Africa)
Barker, Charles, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein, 9300, Suid-Afrika. (South Africa)
Barnabas, Shaun L., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Barnard, Barnie, Universteit van Stellenboch (South Africa)
Barnard, John J. (Australia)
Barnard, S. (South Africa)
Barnard, Sandra (South Africa)
Barnard, T.G. (South Africa)
Barnhoorn, I.E.J. (South Africa)
Barry, John C., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) (South Africa)
Barry, John C., Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa) (South Africa)
Basson, Ilsa (South Africa)
Basson, N. J.S., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria (South Africa)
Basson, N. (South Africa)
Becker, P. J., Statistiek, MNR (South Africa)
Beelders, Tanya, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Bekker, A., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Bekker, Andri�tte (South Africa)
Bekker, Linda-Gail, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Desmond Tutu HIV Centre, University of Cape Town, South Africa
Bergh, Jacobus J., Pharmaceutical Chemistry, North-West University, (South Africa)
Berner, J. (South Africa)
Berner, J. M. (South Africa)
Berner, J.M. (South Africa)
Berner, Jacques M. (South Africa)
Bert, W. (Belgium)
Bester, B. (South Africa)
Bester, Byron M. (South Africa)
Bester, Johannes J. (South Africa)
Bezuidenhoudt, Ben C.B. (South Africa)
Bezuidenhout, C. (South Africa)
Bezuidenhout, C.C. (South Africa)
Bezuidenhout, Cornelius C. (South Africa)
Bird, T. (Namibia)
Bisschoff, W.A. (South Africa)
Bissett, Hertzog, Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) (South Africa)
Blauw, Frans F. (South Africa)
Blignaut, P. J., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Blignaut, Pieter, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Blignaut, Renette J. (South Africa)
Block, Elizabeth, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg (South Africa)
Boeyens, J. C. (South Africa)
Boeyens, J.C.A. (South Africa)
Boeyens, J.E.A. (South Africa)
Bomman, D. H. (South Africa)
Boneschans, R.B. (South Africa)
Booyens, P.L. (South Africa)
Booyens, S. (South Africa)
Booysen, Herman, NET Group, Bloemfontein (South Africa)
Booysen, Herman, NETGroup, Bloemfontein (South Africa)
Bopape, F.L. (South Africa)
Bornman, Liza (South Africa)
Bornman, M., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Bornman, M. (Riana) S. (South Africa)
Bornman, M.S. (South Africa)
Bornman, M.S.
Bornmanb, R., Department of Urology, University of Pretoria (South Africa)
Bosch, Felix (South Africa)
Boshof, W.S. (South Africa)
Boshoff, Wynand J. (South Africa)
Botes, M. (South Africa)
Botha, Anton, Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, Materiaal-, Wetenskaplike- en Vervaardigings- Operasionele Eenheid, Somerstrand, Port Elizabeth, Suid-Afrika (South Africa)
Botha, Ebraheim (South Africa)
Botha, Gerrit, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Afr
Botha, Karien (South Africa)
Botha, M., Departement Statistiek, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Botha, M. (South Africa)
Botha, Marie Louise (South Africa)
Botha, Natasha
Botha, Nina, Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University (South Africa)
Botha, T.L. (South Africa)
Botha, V. (South Africa)
Bouwman, H. (South Africa)
Boyd, L. (South Africa)
Boyd, L.S. (South Africa)
Brand, D. (South Africa)
Breedt, J. A.D. (South Africa)
Brewer, Ivan (South Africa)
Breytenbach, Johan, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Breytenbach, W. (South Africa)
Broodryk, G. J., Departement Chemie en Fisika, Technikon Pretoria (South Africa)
Burés, Jordi, School of Chemistry, University of Manchester (United Kingdom)
Burger, A. P., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika (South Africa)
Butler, H. J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat
Butler, H.J.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9300 (South Africa)
Butler, Hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Butler, Hennie (South Africa)
Butler, hennie, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)

C

Chua, W-H. (New Zealand)
Cilliers, D. (South Africa)
Cilliers, J. F.G., Departement Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, Johan F.G. (South Africa)
Cilliers, L., Departement Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, L., Dept. Engels en Klassieke Kultuur, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, Louise (South Africa)
Cilliers, Louise, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, Louise, Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, Louise C. (South Africa)
Cilliers, Louise, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, Louise C., Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Cilliers, P. J., Hermanus Magnetiese Observatorium (South Africa)
Cilliers, S.S. (South Africa)
Cilliers, Sarel S. (South Africa)
Claassen, N., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Claassen, Tammy (South Africa)
Claassens, S. (South Africa)
Clark, J.R. (South Africa)
Clauss, R.P. (United Kingdom)
Coertzen, De Wet, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Coetzee, A., Departement Chemie en Fisika, Tshwane Universiteit vir Tegnologie, Posbus 56208, Arcadia 0007 (South Africa)
Coetzee, Corene (South Africa)
Coetzee, H. C. (South Africa)
Coetzee, J. C. (South Africa)
Coetzee, Leanne (South Africa)
Coetzee, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria, Posbus 2034, Pretoria 0001 (South Africa)
Coetzee, M. (South Africa)
Coetzee, Marijke (South Africa)
Coetzee, Nicoleen (South Africa)
Coetzer, A. (South Africa)
Coetzer, Wentzel C. (South Africa)
Combrinck, Ludwig, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria (South Africa)
Conradie, J. (South Africa)
Conradie, J., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Conradie, Jeanet (South Africa)
Conradie, M.M. (South Africa)
Cook, Elzaan (South Africa)
Cordier, W. (South Africa)
Craemer, C. (South Africa)
Crafford, D. (South Africa)
Crafford, Dalene (South Africa)
Crafford, G., Departement Statistiek, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Cromarty, A.D. (South Africa)
Cronjé, Willem A., Elektriese, Elektroniese en Rekenaarwetenskap, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark (South Africa)
Cronje, Marianne (South Africa)
Cronj�, Shaun (South Africa)
Crouse, P.L. (South Africa)
Crouse, Philip L., Department of Chemical Engineering, University of Pretoria (South Africa)

D

Da Camara, N. (South Africa)
Dabee, Smritee, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Daelemans, Walter (Belgium)
Davie, George (South Africa)
de Beer, Carel S. (Fanie), Department of Information Science, University of Pretoria (South Africa)
de Beer, Josef, Science and Technology Education, Faculty of Education, University of Johannesburg (South Africa)
de Beer, Josef J., School for Natural Sciences and Technology for Education, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
de Beer, Josef J. (South Africa)
de Beer, M. (South Africa)
de Beer, Misha (Slovakia)
de Bruyn, C. (South Africa)
de Jager, A. E., Departement Geografie, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
de Jager, C. (South Africa)
de Jager, C. (Tiaan) (South Africa)
de Jong, M.S. (South Africa)
de Klerk, T. (South Africa)
De Kock, C., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
de Kock, J. M., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
De Kock, J. C., Departement Didaktiek, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
de Kock, K. N. (South Africa)
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520 (South Africa)
de Kock, K. N., Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -Bestuur, Noordwes-Universiteit (South Africa)
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (South Africa)
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling Vakgroep Dierkunde (South Africa)
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (South Africa)
de Kock, K. N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
de Kock, K. N., Noordwes-Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
De Kock, K.N., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Privaat sak X6001, Potchefstroom, 2520 (South Africa)
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika (South Africa)
de Kock, Kenné N., Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur, Noordwes-Universiteit (South Africa)
de Kock, Kenné, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
de Kock, Kenne N. (South Africa)
de Kock, Kenn� N. (South Africa)
de la Fontaine, Samantha (South Africa)
de Lange-Jacobs, P.E. (South Africa)
de Villiers, Gawie (South Africa)
de Villiers, Gawie, Navorsingsgenoot, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein (South Africa)
de Villiers, Gawie, Navorsingsgenoot, Departement Geografie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein (South Africa)
de Villiers, J.J. Rian (South Africa)
de Villiers, Michael, Universiteit van KwaZulu-Natal (South Africa)
de Villiers, N. (South Africa)
De Villiers, Rian (South Africa)
de Vos, D. (South Africa)
de Vos, G. P.J., Devotec, Posbus 101349, Moreletapark, Pretoria, 0167 (South Africa)
de Wet, Lizette (South Africa)
De Wet, Louis (South Africa)
Decraemer, W. (Belgium)
Dednam, Engela, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Delport, D. J., Department Chemiese & Metallurgiese Ingenieurswese, Technikon Pretoria (South Africa)
Dewar, John B. (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, A. S. (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, A. (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, A.S. (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, Ansie (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, Ansie S. (South Africa)
Dippenaar-Schoeman, Ansie
Dippenaar-Sehoeman, A. S. (South Africa)
Dlodlo, Nomusa, Nasionale Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, Bulawayo, Zimbabwe (South Africa)
Doelman, P., Doelman Advies, August Faliseweg 10, 6703 AS Wageningen, Nederland (Netherlands)
Dollman, G., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Donald, P. R., Pediatrie en Kindergesondheid, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Dorfling, S., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State (South Africa)
Dos Santos, Quinton (South Africa)
du Plessis, H. (South Africa)
du Plessis, J. (South Africa)
du Plessis, J. J., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Du Plessis, J.L., Skool vir Fisiologie, Voeding- en Verbruikerswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520 (South Africa)
du Plessis, Maretha (South Africa)
du Plessis, S.S. (South Africa)
du Plessis, Susanna H., Department of Computer Science, University of Pretoria (South Africa)
du Preez, C. C., Departement Grond-, Gewas- en Klimaatwetenskappe, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
du Preez, L. (South Africa)
du Preez, L.H. (South Africa)
du Preez, Louis (South Africa)
du Preez, Louis H. (South Africa)
du Toit, Adri, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
du Toit, Erna R. (South Africa)
du Toit, Gabri�l F. (South Africa)
du Toit, M.J. (South Africa)
du Toit, P. J. (South Africa)
du Toit, P. (South Africa)
du Toit, P.J. (South Africa)
du Toit, Peet (South Africa)
du Toit, Peet J.
du Toit, Peet J. (South Africa)
Dubery, I.A. (South Africa)
Durand, B. (South Africa)
Durand, François, Department of Zoology, University of Johannesburg (South Africa)
Durand, Fran�ois (South Africa)
Durand, J. F., Departement Dierkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark
Durand, J. F. (South Africa)
Durand, J.F. (South Africa)
Duvenhage, Mart-Mari (South Africa)

E

Eberlein, Eric (South Africa)
Edwards, Nazeem, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University (South Africa)
Ehlers, E. M., Academy for Computer and Software Engineering, University of Johannesburg (South Africa)
Ehlers, R., Universiteit van Pretoria (South Africa)
Ehua, W-H. (New Zealand)
Eijsackers, H. J.P. (South Africa)
Eijsackers, H., Wageningen Universiteit en Research Centrum, postbus 9101, 6700 HB Wageningen, Nederland; Instituut Ecologische Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam; Departement Soologie Universiteit Stellenbosch (Netherlands)
Eijsackers, Herman, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Postbus 9101, 6701 BH Wageningen, Nederland. Instituut voor Ecologische Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam; Departement voor Zoölogie Universiteit Stellenbosch. (South Africa)
Ellis, S. M., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Ellis, S. M., Statistiese Konsultasiediens, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Eloff, Corné, Airbus Defence and Space, Geo-Intelligence (South Africa)
Eloff, J.N. (South Africa)
Eloff, J.N., Universiteit van Pretoria (South Africa)
Eloff, Jacobus N., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria (South Africa)
Engelbrecht, Johann (South Africa)
Engelbrecht, Johann, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Erasmus, E., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Erasmus, Elizabeth (South Africa)
Erasmus, L. J.B., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Erasmus, Lucas J.B., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Erasmus, M. H., Departement Meganiese Ingenieurswese, Technikon Vrystaat (South Africa)
Erasmus, Petro (South Africa)
Esterhuysen, C. (South Africa)
Esteves, Rebecca A., Private Practice (South Africa)
Evert, M. (South Africa)
Everts, L. (South Africa)

F

Falch, Anzel, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Ferguson, J. W.H. (South Africa)
Ferreira, H. (South Africa)
Ferreira, Johan T. (South Africa)
Ferreira, Johanna G. (South Africa)
Ferreira, Johanna G., Department Curriculum and Instructional Studies, University of South Africa (South Africa)
Ferreira, K. (South Africa)
Ferreira, R.E.S. (South Africa)
Ferreira, Ronel
Ferreira, Ronel (South Africa)
Ferreira, Ron�l (South Africa)
Ferreira, Sanette L.A., Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University (South Africa)
Fick, Machteld, Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Fick, Tilla, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Fivaz, Jean, Elektriese, Elektroniese en Rekenaarwetenskap, Randse Afrikaanse Universiteit, Aucklandpark (South Africa)
Fletcher, Lizelle (South Africa)
Foord, S.H. (South Africa)
Foord, Stefan (South Africa)
Fouch´ e, W. L., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Fouch�, W.B.M. (South Africa)
Fourie, C. (South Africa)
Fourie, H. (South Africa)
Fourie, J.M. (South Africa)
Fourie, P. B., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram (South Africa)
Franzini, P.Z.N. (South Africa)
Fraser, William J. (South Africa)
Freitag, Roxanne (South Africa)

G

Gaigher, Estelle, Department of Science Mathematics Technolgy Education (South Africa)
Gaigher, Estelle, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
Geldenhuys, Cornelia, Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State (South Africa)
Geldenhuys, T. A., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Gerber, S. J., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Gerber, Thomas I.A., Department of Chemistry, Nelson Mandela Metropolitan University (South Africa)
Gericke, G. (South Africa)
Gericke, Gerda (South Africa)
Gilbert, B.M. (South Africa)
Gillan, W.D.H. (South Africa)
Glatz, J. (South Africa)
Gouws, R. (South Africa)
Govender, C. (South Africa)
Govender, Catherine (South Africa)
Govender, D. (South Africa)
Govender, E. (South Africa)
Govender, E.O. (South Africa)
Govender, M., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Gozuacik, D. (Turkey)
Grant, C. (South Africa)
Grant, C., Afdeling Sportgeneeskunde (South Africa)
Grant, C.C., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Grant, C.C. (South Africa)
Grant, Catherina C.
Grant, Catherina C. (South Africa)
Grant, L. (South Africa)
Grant, R. (South Africa)
Grant, Rina (South Africa)
Gray, Glenda, Perinatal HIV Research Unit, University of the Witwatersrand, South Africa; South African Medical Research Council, South Africa
Gray, S. (South Africa)
Greeff, Francois (South Africa)
Greenfield, R. (South Africa)
Greyling, Abraham C., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria (South Africa)
Grimbeek, J., Departement Statistiek, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Grimes, Kristopher R. (United States)
Grobbelaar, C. (South Africa)
Grobbelaar, Craig (South Africa)
Grobbelaar, E. (South Africa)
Grobbelaar, Nat (South Africa)
Grobler, I. (South Africa)
Grobler, M.J. (South Africa)
Groenewald, E. G., Plantkunde, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Groenewald, E.G., Departement Plantwetenskappe (Plantkunde), Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein (South Africa)
Gumede, Msongelwa J. (South Africa)

H

Haag, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria, Posbus 2034, Pretoria 0001 (South Africa)
Haarhoff, J., Departement Siviele Ingenieurswetenskap, Universiteit van Johannesburg (South Africa)
Habig, J. (South Africa)
Habig, Johan (South Africa)
Haddad, C. (South Africa)
Haddad, C.R. (South Africa)
Haddad, Charles R. (South Africa)
Haddad, Charles (South Africa)
Halasz, L., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie (South Africa)
Hall, A. N., Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Hambrock, Berno W. (South Africa)
Hanekom, J.J., Bio-Ingenieurswesegroep, Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika (South Africa)
Hanekom, T., Department Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria
Hanekom, T., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Harding, Ansie, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde Universiteit van Pretoria (South Africa)
Harding, Ansie (South Africa)
Harding, Ansie, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria
Harvey, J.E. (South Africa)
Hassen, A.I. (South Africa)
Hattingh, Annemarie, Sentrum vir Wetenskap, Wiskunde en Tegnologie Onderwys Universiteit van Pretoria (South Africa)
Hauptfleisch, A. C., Departement Konstruksie-ekonomie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Hauptfleisch, A. C., Departement Bourekenkunde en Konstruksiebestuur, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
Hauptfleisch, Andries C. (South Africa)
Havenga, Marietjie, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
Havyarimana, Enock, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Hefti, Chantal (South Africa)
Heidema, J., Departement Wiskundige Wetenskappe Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Heidema, J., DepartementWiskundige Wetenskappe (South Africa)
Henn, P., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Henning, E. (South Africa)
Henning, Elizabeth
Henning, L. (South Africa)
Henrico, Ivan (South Africa)
Henrico, Ivan, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria (South Africa)
Herman, P. P.J., Nasionale Botaniese Instituut (South Africa)
Herman, P. P.J., Nasionale Botaniese Instituut, Pretoria (South Africa)
Heyne, H. (South Africa)
Heyns, P. S., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria (South Africa)
Heystek, E. (South Africa)
Hillebrand, Channel (South Africa)
Hislop-Esterhuizen, N., Departement Kurrikulumstudies, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria (South Africa)
Hlophe, Y. (South Africa)
Hoffman, D. J.M., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Hoosen, F.M. (South Africa)
Howard, Rachmond, Planning & Institutional Support, University of Mpumalanga (South Africa)
Hugo, Anna J., Department of Language Education, Arts and Culture, University of South Africa (South Africa)
Human, Piet (South Africa)
Hunter, Caitlin A., Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University (South Africa)
Hunter, Lawrance, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Port Elizabeth,Suid-Afrika
Huyser, C. (South Africa)

I

Inglis, Helen (South Africa)

J

Jacobs, Adriaana (South Africa)
Jacobs, Adriaana, Agriculture Research Council, Plant Protection Research (South Africa)
Jacobs, Gerrie J. (South Africa)
Jacobs, Heinz, Senior lektor, Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Jacobs, Melanie (South Africa)
Jacobs, Riana (South Africa)
Janse van Rensburg, C. (South Africa)
Janse van Rensburg, Christa
Janse van Rensburg, D.C. (South Africa)
Janse van Vuuren, S. (South Africa)
Janse van Vuuren, Sanet (South Africa)
Jansen, D., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited (South Africa)
Jansen van Rensburg, Armand, Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Jansen van Rensburg, Candice (South Africa)
Jansen van Rensburg, E. (South Africa)
Jansen van Vuuren, P. (South Africa)
Jarvis, N., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited (South Africa)
Jaspan, Heather B., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa; Seattle Children’s Research Institute, Department of Pediatrics and Global Health, Uni
Jaumdally, Shameem Z., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa
Jeffery, Tamsyn (Slovenia)
Jerling, F. (South Africa)
Johannsen, E., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Jones, E. G., Departement Fisika, Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Jordaan, A. (South Africa)
Jordaan, Anine (South Africa)
Jordaan, Johan H.L., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Joubert, A. (South Africa)
Joubert, A. M. (South Africa)
Joubert, A.J. (South Africa)
Joubert, A.M. (South Africa)
Joubert, Annie M. (South Africa)
Joubert, Annie (South Africa)
Joubert, F. (South Africa)
Joubert, Fourie (South Africa)
Joubert, M., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)

K

Kantoor, Redaksionele (South Africa)
Karsten, Aletta E.
Kasonga, A. (South Africa)
Kasonga, A.E. (South Africa)
Katsidzira, Runako M., Pharmaceutical Chemistry, North-West University (South Africa)
Kellner, K. (South Africa)
Kellner, Klaus, Skool vir Omgewingswetenskappe en -Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
Kellner, Klaus (South Africa)
Kemp, M. (South Africa)
Kemp, Mathilde (South Africa)
Kemp, Ron� (South Africa)
Kennedy, Bianca (South Africa)
Kennedy, Justin J. (Switzerland)
Khuzwayo, K. (South Africa)
Kilian, E. (South Africa)
Kilian, Esmari (South Africa)
Killian, M., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Klem, Estiaan M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University (South Africa)
Kleynhans, E. P.J. (South Africa)
Kleynhans, E. P. J., Skool vir Ekonomie, Risikobestuur en Internasionale Handel, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Kleynhans, Ewert P.J. (South Africa)
Kleynhans, M. (South Africa)
Kleynhans, Michael (South Africa)
Kloppers, Pieter S. (South Africa)
Knoetze, L. (South Africa)
Knoetze, R. (South Africa)
Koch, S.H. (South Africa)
Kok, A. C. (South Africa)
Kok, A. C., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Kok, O. B. (South Africa)
Kok, O. B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Kok, O.B., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein 9300 (South Africa)
Kok, Ordino, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Kok, Ordino (South Africa)
Kok, Ordino, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Kok, Schalk
Koontse, Reuben D., Institute of Science and Technology, University of South Africa (South Africa)
Koorsen, G. (South Africa)
Koorts, A. M., Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Koorts, A., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Koorts, A., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Korf, L. (South Africa)
Kotzé, E., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Kotzé, Eduan, Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
Kotze, Danelle (South Africa)
Krieg, Henning M., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University (South Africa)
Krieg, Henning M. (South Africa)
Krieg, Henning M., Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Kriek, Jeanne (South Africa)
Kriek, Jeanne, Institute of Science and Technology, University of South Africa (South Africa)
Kriek, Roelof J., Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Kriel, E. (South Africa)
Kr�ger, Gert H.J. (South Africa)
Kr�ger, Pieter E. (South Africa)
Kroon, R. E. (South Africa)
Kruger, D.J.D. (South Africa)
Kruger, Deon (South Africa)
Kruger, Donnavan J.D. (South Africa)
Kruger, E. (South Africa)
Kruger, G. H.J. (South Africa)
Kruger, M.A.F. (South Africa)
Kruger, M.C. (New Zealand)
Kruger, M.C.
Kruger, M.E. (New Zealand)
Kruger, P.E. (South Africa)
Kruger, T. P.J., Department of Physics, University of Pretoria (South Africa)
Kupolati, M.D. (South Africa)

L

Lachmann, Gerhard (South Africa)
Lafanechere, L. (France)
Lafanech�re, L. (France)
Laing, M.J. (South Africa)
Lambert, Stephen (South Africa)
Landman, M., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Landman, Marilé, Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Langner, E. H.G., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Langner, Ernie H.G. (South Africa)
Latief, Abduraghiem (South Africa)
Lawson, J. (South Africa)
le Grange, Lesley, Department of Curriculum Studies, Stellenbosch University (South Africa)
le Grange, Lesley (South Africa)
le Roux, Cornelius J. (South Africa)
le Roux, J., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (South Africa)
le Roux, J.M. (Kobus) (South Africa)
le Roux, Pieter (South Africa)
Le Roux, Pieter, Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
le Roux, S. (South Africa)
Lemmer, H. H., Randse Afrikaanse Universiteit (South Africa)
Lemmer, Hoffie, Departement Statistiek, Universiteit van Johannesburg (South Africa)
Lennard, Katie S., Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Afr
Levanets, A. (South Africa)
Liebenberg, D. (South Africa)
Lombard, A., Department of Geography, University of South Africa (South Africa)
Lombard, A. (South Africa)
Lombard, Ronell (South Africa)
Loots, Don, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom (South Africa)
Loskutoff, N.M. (United States)
Lotz, Leon (South Africa)
Louw, C. (South Africa)
Louw, C. J., Tshwane Universiteit van Tegnologie, Departement Fisiese Wetenskappe (South Africa)
Louw, Elizabeth M., Department of Statistics, University of Pretoria (South Africa)
Louw, Ina, Tshwane Universiteit van Tegnologie, Pretoria (South Africa)
Louw, Ina, Departement Wiskunde en Statistiek, Tshwane Universiteit vir Tegnologie (South Africa)
Louw, J. (South Africa)
Louw, S.v.d. M., Departement Dierkunde en Entomologie, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Love, A. D., Universiteit van die Witwatersrand (South Africa)
Lubbe, J. J.P. (South Africa)
Luus, Retha (South Africa)
Lyle, R. (South Africa)
Lyle, Robin (South Africa)

M

Maboeta, M. S. (South Africa)
Maboeta, M. S., Skool vir Omgewingswetenskap en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
Maboeta, M., School voor Milieuwetenschappen & Ontwikkeling Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001 Potchefstroom 2520
Mabusa, Itumeleng H., Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, University of Limpopo (South Africa)
MacDonald, Nequita (South Africa)
Macdonald, Theo, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein
MacIntyre, U. (South Africa)
Mafokane, H. F., Departement Chemie (South Africa)
Maguvhe, Mbulaheni O. (South Africa)
Maharaj, P. (South Africa)
Maharaj, S. (South Africa)
Mahomed, A. F. (South Africa)
Mahomed, A.F. (South Africa)
Maina, J.N. (South Africa)
Makgai, S.L. (South Africa)
Makungo, Thomas (South Africa)
Malan, F. P., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Malan, Frederick P. (South Africa)
Malan, R., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria (South Africa)
Malan, S. F. (South Africa)
Malgas, R. R. (South Africa)
Malo, D.S. (South Africa)
Mapolie, Selwyn, Department of Chemistry and Polymer Science, Stellenbosch University (South Africa)
Marais, Annie M. (South Africa)
Marais, Charlene (South Africa)
Marais, Lindie, Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Marais, M. (South Africa)
Marais, P. (South Africa)
Marais, S. (South Africa)
Marais, Sumari (South Africa)
Marais, Werner (South Africa)
Marchand, M.J. (South Africa)
Maree, D. C. (South Africa)
Maree, J G (South Africa)
Maree, J. G., Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Kurrikulumstiedies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Departement Onderwys- en Opleidingskunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Departement Opvoedkundige Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, J. G., Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria (South Africa)
Maree, Jacobus G. (South Africa)
Maree, Kobus, Departement Kurrikulumstudies, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, Kobus, Departement Opvoedkundige Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Maree, N. (South Africa)
Maritz, E. C.M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State (South Africa)
Maritz, J. M., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Maritz, J. S., Sentrum vir Epidemiologiese Navorsing van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (South Africa)
Maritz, Jacques (South Africa)
Mar�, S. (South Africa)
Martinez, A. (France)
Masoko, Peter, Department of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology, University of Limpopo (South Africa)
Mathebula, S. (South Africa)
Mavan Z. de Villiers, W., Divisie Kerntegnologie, NECSA (South Africa)
Mays, Michelle, School of Communication Studies, North-West University (South Africa)
Müller, E., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
McDonald, A.H. (South Africa)
Mcdonald, Theo, Departement Rekenaarwetenskap en Informatika, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
McKenna, R. (United States)
Mckune, Andrew (South Africa)
Mdee, Ladislaus K., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria, South Africa; Department of Pharmacy, University of Limpopo, South Africa
Mdzeke, Naomi, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch
Mdzeke, Naomi P. (South Africa)
Mearns, Kevin (South Africa)
Mearns, Martie, Departement Inligting en Kennisbestuur, Universiteit van Johannesburg, Johannesburg
Meela, Moraba M., Phytomedicine Programme, Department of Paraclinical Sciences, University of Pretoria, South Africa; Health Sciences Research Office, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, South Africa
Meijboom, Reinout (South Africa)
Meintjes, G. J., Departement Konstruksie-ekonomie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Meintjes, P. J., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Meintjes, Petrus J. (South Africa)
Meintjes, Pieter J., Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State (South Africa)
Meiring, S.M., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300 (South Africa)
Mentz, Elsa, Research Focus Area Self-Directed Learning, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
Mentz, Elsa (South Africa)
Metelerkamp, Roger, Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad, Materiaal-, Wetenskaplike- en Vervaardigings- Operasionele Eenheid, Somerstrand, Port Elizabeth, Suid-Afrika (South Africa)
Meyer, B. J. (South Africa)
Meyer, H.P. (South Africa)
Meyer, L.N.
Meyer, Leon N. (South Africa)
Mgcina, L. (South Africa)
Mienie, Japie (South Africa)
Migeon, A. (France)
Mihai, Maryke A., Department of Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
Millard, S., S. Millard Departement Statistiek, Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe (South Africa)
Mills, Caroline E. (South Africa)
Milne, G. W., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Minaar, M. M. (South Africa)
Minnaar, K. (South Africa)
Minnaar, M. M. (South Africa)
Minnaar, M. (South Africa)
Mkhize, Nonhlanhla N., National Health Laboratory Service (South Africa)
Moen, Melanie, Department of Early Childhood Education, University of Pretoria (South Africa)
Moir, M. I. (South Africa)
Mokae, L. (South Africa)
Mokae, M.L. (South Africa)
Molepo, J. M., Universiteit van Pretoria (South Africa)
Moolman, Tiani, Department of Geography and Environmental Studies, Stellenbosch University (South Africa)
Mooney, A. (South Africa)
Moosa, S. (South Africa)
Mor, C. (South Africa)
Mostert, P. J., Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Mostert, S., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Mothokwa, Sydney, Department of Science Mathematics Technolgy Education, University of Pretoria (South Africa)
Mqoco, T. (South Africa)
Mqoco, T. V. (South Africa)
Mqoco, T.V. (South Africa)
Mqoco, Thandi V. (South Africa)
Mthembu, N. (South Africa)
Mukhari, Shirley S., Department of Language Education, Arts and Culture, University of South Africa (South Africa)
Mulder, Eben (South Africa)
Mulder, Nicola, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Computational Biology Division, University of Cape Town, South Africa; Department of Integrative Biomedical Sciences, University of Cape Town, South Afr
Muller, A., Department of Chemistry, University of Johannesburg (South Africa)
Muller, B. (South Africa)
Muller, Helene (South Africa)
Myburgh, H. (South Africa)

N

Naicker, L. (South Africa)
Naicker, Lee-Anne (South Africa)
Naudé, Y., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Navajas, M. (France)
Nawaz, M. A., Himalaja Natuurstigting, Sentrum Een, Straat 15, F-7/2 Islamabad, Pakistan (South Africa)
Nel, H.W. (South Africa)
Nel, Wynand (South Africa)
Netherlands, E.C. (South Africa)
Neyt, N. C., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Ngala, P.T. (South Africa)
Niemand, N. J.J. (South Africa)
Nienaber, W.C. (South Africa)
Nkandeu, D.S. (South Africa)
Nkandeu, S. (South Africa)
Nkandeu, Sandra (South Africa)
Nortje, E. (South Africa)
Nortje, Evangeline (South Africa)
Nortj�, Evangeline
Ntwaeaborwa, O. M. (South Africa)
Nyakale, N.E. (South Africa)

O

Odendaal, Alida, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State (South Africa)
Odendaal, J. P., Departement Omgewings- en Beroepsgesondheidstudies (South Africa)
Office, E. (South Africa)
Office, Editorial
Office, Editorial (South Africa)
Office, Editorial, Departement Chemie, Universiteit van Pretoria, Lynnwood, Pretoria 0002 werner.barnard@up.ac.za. (South Africa)
Office, Elna (South Africa)
Ohlhoff, H. J. K. (South Africa)
O�Neill, Vanessa (South Africa)
Olivier, E. C., South African Mathematics Foundation, Didacta-gebou, Skinnerstraat 211, Pretoria (South Africa)
Olivier, J., Departement Omgewingswetenskappe (South Africa)
Olivier, Jako, School of Human and Social Sciences for Education, North-West University (South Africa)
Olivier, N. (South Africa)
Orlekowsky, T. (South Africa)
Osmond, Steven (South Africa)
Owen, J. H., Universiteit van Pretoria (South Africa)

P

Paddy, V. (South Africa)
Pantland, N.A., Instituut vir Maritieme Tegnologie, Posbus 181, Simonstad, 7995, Republiek van Suid-Afrika (South Africa)
Panzer, A., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Panzer, A. (South Africa)
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Posbus 2034, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Panzer, Annie, Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Parkin, D. P. Parkin, Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal (South Africa)
Passmore, Jo-Ann, Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, South Africa; Department of Pathology, University of Cape Town, South Africa; National Health Laboratory Service, South Africa
Patini, D. (South Africa)
Patrick, S.M. (South Africa)
Patrick, Sean M. (South Africa)
Patterson, Cody, Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas (United States)
Pauw, E. (South Africa)
Peach, Retha (South Africa)
Peens, F. H., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Peens, Frederick H. (South Africa)
Petersen, Neal T. (South Africa)
Pheiffer, W. (South Africa)
Pheiffer, Wihan (South Africa)
Phiri, Patrick, Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Piater, L.A. (South Africa)
Pienaar, D. (South Africa)
Pienaar, Richelle (South Africa)
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, W. J., Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland 7602 (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, Wessel J., Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University (South Africa)
Pienaar, Wessel, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pienaar, William J., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
Pieters, R. (South Africa)
Pieters, Rialet (South Africa)
Pieterse, C.L. (South Africa)
Pieterse, Elsje (South Africa)
Pieterse, G. M. (South Africa)
Pieterse, G.M. (South Africa)
Pieterse, Tanya (South Africa)
Pieterse, Vreda, Department of Computer Science, University of Pretoria (South Africa)
Piorkowski, T.
Pool, G. S. (South Africa)
Posthuma, A. Barbara (South Africa)
Potgieter, C. (South Africa)
Potgieter, H. J. (South Africa)
Potgieter, J. H., Department Chemiese & Metallurgiese Ingenieurswese, Technikon Pretoria (South Africa)
Potgieter, Kariska (South Africa)
Potgieter, Marcelle, Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University, South Africa; Uranium Chemistry Group, South African Nuclear Energy Corporation SOC (Necsa), South Africa
Potgieter, N., Departement Mikrobiologie, Universiteit van Venda (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Besluitkunde Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Potgieter, P. H., Departement Kwantitatiewe Bestuur, Unisa (South Africa)
Potgieter, Petrus, Departement Besluitkunde, Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) (South Africa)
Potgieter-Vermaak, Sanja, Molecular Science Institute, Universiteit van die Witwatersrand, Privaat Zak X3, PO Wits, 2050, South Africa (South Africa)
Powrie, L. (South Africa)
Pretorius, C. (South Africa)
Pretorius, I. S., Instituut vir Wynbiotegnologie, Departement Wingerd- en Wynkunde, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Pretorius, L. M., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002 (South Africa)
Pretorius, L.L., Bio-Ingenieurswesegroep, Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika (South Africa)
Pretorius, R. W. (South Africa)
Prins, A. (South Africa)
Prinsloo, E. (South Africa)
Prinsloo, F. C., Department of Geography, University of South Africa (South Africa)
Prinsloo, S. (South Africa)
Prior, J. H., Necsa (South Africa)
Prozesky, O. W. (South Africa)
Prudent, R. (France)
Prudent, R. (South Africa)
Prunier, C. (France)
Puts, G.J. (South Africa)

Q

Quinn, L.P. (South Africa)

R

Rademeyer, Alet (South Africa)
Radojevic, K. J. (South Africa)
Randall†, Elize, Department of Science Mathematics Technolgy Education, University of Pretoria (South Africa)
Ras, D. J., Department of Computer Science, University of Pretoria (South Africa)
Rauscher, Willem J. (South Africa)
Rautenbach, Victoria (South Africa)
RE lutjeharms, Johann, Departement Oseanografie, Universiteit van Kaapstad (South Africa)
Reinecke, A. J., Departement Plant- en Dierkunde, Stellenbosch Universiteit (South Africa)
Reinecke, A. J., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland, 7602 (South Africa)
Reinecke, A. J., Stellenbosch Universiteit (South Africa)
Reinecke, A. J., Departement Soölogie, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Reinecke, Adriaan J. (South Africa)
Reinecke, Adriaan J., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University (South Africa)
Reinecke, Koot, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Reinecke, Koot, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Reinecke, S. A., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaat sak X1, Matieland, 7602. (South Africa)
Reinecke, S. A., Stellenbosch Universiteit (South Africa)
Reinecke, S. A., Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Reinecke, S. A. (South Africa)
Reinecke, Sophia A., Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University (South Africa)
Reinecke, Sophia A. (South Africa)
Reinecke, Sophié, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Reinecke, Sophié, Departement Plant- en Dierkunde Universiteit van Stellenbosch
Reinecke, Sophie A. (South Africa)
Repsold, L. (South Africa)
Retief, F. P., Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Retief, François, Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Retief, François P., Navorsingsgenoot, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Retief, François, Departement Engels en Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Retief, François, Departement Klassieke Tale, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Retief, Francois P.
Retief, Francois P. (South Africa)
Retief, Francois P., Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Richter, W. (South Africa)
Riley, D. L., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Riley, Darren L., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Roekens, Edward, Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen (South Africa)
Roets, C.E., Departement Hematologie en Selbiologie, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339 (G2), Bloemfontein, 9300 (South Africa)
Roets, Wietsche (South Africa)
Rohwer, E., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Roos, Johannes L. (South Africa)
Roos, Johannes L., Department of Psychiatry, University of Pretoria (South Africa)
Roos, Louw, Departement Psigiatrie, Universiteit van Pretoria, Weskoppies Hospitaal (South Africa)
Roos, W. D. (South Africa)
Roux, Annalie (South Africa)
Ryan, M. (South Africa)

S

Sanders, I. D., Department of Computer Science, University of South Africa (South Africa)
Sandham, Luke, Geografie en Omgewingstudies, Skool vir Omgewingswetenskappe, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Sathekge, M.M. (South Africa)
Scheepers, C. C.W. (South Africa)
Scheffer, C., Dinamiese Stelsels-groep, Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese Universiteit van Pretoria (South Africa)
Schnetler, R. (South Africa)
Schoeman, A. S. (South Africa)
Schoeman, Henoch (South Africa)
Schoeman, J. J. (South Africa)
Schoeman, Werner, Departement Plant- en Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Scholtz, Chantal, Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Scholtz, R. (South Africa)
Schoombie, S. W., Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van die Oranje-Vrystaat Bloemfontein 9300. (South Africa)
Schoonwinkel, A., Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Universiteit van Stellenbosch (South Africa)
Seifart, H. I., Farmakologie, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal (South Africa)
Senekal, Burgert A., Unit for Language Facilitation and Empowerment, University of the Free State (South Africa)
Seshothela, S. L. (South Africa)
Shaw, I. S., Fakulteit Ingenieurswese, Randse Afrikaanse Universiteit (South Africa)
Shepherd, N. (South Africa)
Sherwood, J.S. (South Africa)
Sherwood, John S. (South Africa)
Sibisi, Phumzile, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg (South Africa)
Siebert, F. (South Africa)
Siebert, S.J. (South Africa)
Siebert, Stefan J. (South Africa)
Siebrits, Francois K. (South Africa)
Sikhakhane, N. N. (South Africa)
Singh, A., Department of Physics, University of Pretoria (South Africa)
Singleton, E., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Singleton, Eric (South Africa)
Sippel, K.H. (United States)
Sirgel, F. A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram (South Africa)
Slabbert, Cara (South Africa)
Slabbert, M. (South Africa)
Smit, A.B. (South Africa)
Smit, N. J. (South Africa)
Smit, N.J. (South Africa)
Smit, Nico J. (South Africa)
Smith, D.C. (South Africa)
Smith, F.H., Departement Publieke Administrasie & Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, 0003 (South Africa)
Smith, Kirby C., Departement Wiskunde, Texas A&M Universiteit, College Station, Texas (United States)
Smits, D. P., Departement Wiskunde, Toegepaste Wiskunde en Sterrekunde (South Africa)
Smuts, H. (South Africa)
Snyders, L. (South Africa)
Snyman, Dirk (South Africa)
Snyman, Pieter (South Africa)
Snyman, R., Departement Biodiversiteit en Bewaring, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (South Africa)
Soma, P. (South Africa)
Soupen, N. (South Africa)
Spady, William, International Director, Heart Light Education, 113 Water Road, Walmer, 6070 (South Africa)
St. Clair Gibson, Alan (South Africa)
Stals, R. (South Africa)
Stander, A. (South Africa)
Stander, Andre (South Africa)
Stander, Andr� (South Africa)
Stander, B. A. (South Africa)
Stander, B.A.
Stander, B.A. (South Africa)
Stander, Barend A. (South Africa)
Stander, X. X. (South Africa)
Stander, X.X. (South Africa)
Steenkamp, Sonia, Landbounavorsingsraad,Instituut vir Graangewasse (LNR-IGG), Potchefstroom (South Africa)
Steenkamp, V. (South Africa)
Steyl, Quentin L. (South Africa)
Steyn, A. Stephen (South Africa)
Steyn, C. G. (South Africa)
Steyn, Jacolien (South Africa)
Steyn, L. (South Africa)
Steyn, M. (South Africa)
Stols, E. (South Africa)
Stols, Gerrit (South Africa)
Stols, Gerrit H., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
Stranger, Marianne, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium (South Africa)
Strasser, R. J. (Switzerland)
Strauss, D. F. M., Dekaanskantoor, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Strauss, Daniël, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika (South Africa)
Strauss, Danie F.M., Department of Philosophy, North-West University (South Africa)
Strauss, Danie F.M. (South Africa)
Strauss, H. D., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Struwig, Madeleen (South Africa)
Styn jr., H. S., Statistiese Konsultasiediens, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Sumner, Paul D., Geography, Geoinformatics and Meteorology, University of Pretoria (South Africa)
Swanepoel, A. C., Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Vanderbijlpark (South Africa)
Swanepoel, A., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria (South Africa)
Swanepoel, Annelie (South Africa)
Swanepoel, Chris J., Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
Swanepoel, K. J., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, UNISA, Pretoria 0003 (South Africa)
Swart, A. (South Africa)
Swart, Antoinette (South Africa)
Swart, H. C., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Swart, H. C. (South Africa)
Swart, H., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Swart, Hendrik C., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Swarts, Andrew J., Department of Chemistry, North-West University (South Africa)
Swarts, Andrew J., Catalysis and Synthesis Research Group, Focus Area for Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
Swarts, J. C., Department of Chemistry, University of the Free State (South Africa)
Swartzberg, Lizette, Department of Chemistry, North-West University (South Africa)
Swiegelaar, C.R. (South Africa)
Szamosvari, J-L. (South Africa)
Szegedi, Hélène, Department of Physics, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State (South Africa)

T

Taylor, J.C. (South Africa)
ter Horst, S., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University (South Africa)
ter Horst, Sanne, Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University (South Africa)
Terblanche, H. (South Africa)
Terblanche, H. C. (South Africa)
Terblanche, H.C. (South Africa)
Terblans, J. J., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Terblans, Jacobus J., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
Terre’Blanche, Gisella, Pharmaceutical Chemistry, North-West University, South Africa; Centre of Excellence for Pharmaceutical Sciences, North-West University, South Africa
Theron, A. E. (South Africa)
Theron, A.E. (South Africa)
Theron, Elizabeth M.C. (South Africa)
Theunissen, M. (South Africa)
Tiedt, L. (South Africa)
Tiedt, L. R. (South Africa)
Tiedt, L.R. (South Africa)
Tiedt, Louwrens R. (South Africa)
Tiedt, Louwrens (South Africa)
Tong, Ren� (South Africa)
Tope, Avinash M. (United States)
Tresise, M. (South Africa)
Truter, M. (South Africa)
Tsotetsi, A. (South Africa)

U

Ueckermann, E. A. (South Africa)
Ueckermann, E.A. (South Africa)
Ueckermann, Eddie
Ungerer, Maria J. (South Africa)
Ungerer, Marietjie J., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University (South Africa)

v

van Aardt, Willie J. (South Africa)
van Aardt, Willie, Noord-Wes Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
van Coller, H. (South Africa)
van de Haar, Natasha, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg (South Africa)
van de Wal, B. W., Interne Geneeskunde, Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal (South Africa)
van den Berg, A. (South Africa)
van den Berg, A. M. (South Africa)
van den Berg, Almie (South Africa)
van den Berg, J. (South Africa)
van den Berg, Johnie (South Africa)
van den Berg, Loraine, Grootfontein Landbou-ontwikkelingsinstituut, Middelburg, Oos-Kaap (South Africa)
van den Bogaerde, J. B., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
van den Worm, Mauritz (South Africa)
van der Bank, F.H. (South Africa)
van der Bank, H. (South Africa)
van der Laan, J., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie (South Africa)
van der Linde, I., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
van der Linde, J. J., Department of Computer Science, University of South Africa (South Africa)
van der Linde, M. J., Departement Statistiek, Universiteit van Pretoria, 0001 Pretoria (South Africa)
van der Merwe, J. H., Departement Fisika, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)
van der Merwe, Ryno (South Africa)
van der Vyver, Charles (South Africa)
van der Walt, Adriaan J., Department of Geography, University of the Free State (South Africa)
van der Walt, Isak J., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) (South Africa)
van der Walt, L., Department of Computer Science and Informatics, University of the Free State (South Africa)
van der Walt, L. (South Africa)
van der Walt, M. G., Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit (South Africa)
van der Walt, Marthie S. (South Africa)
van der Walt, Marthie, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
van der Walt, Marthie, School for Natural Sciences and Technology Education, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
van der Walt, Mietha M., Centre of Excellence for Pharmaceutical Sciences, North-West University (South Africa)
van der Westhuizen, A. J., Plantkunde, Universiteit van die Vrystaat (South Africa)
Van Der Westhuizen, A.J., Departement Plantwetenskappe (Plantkunde), Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein (South Africa)
van der Westhuizen, Charl (South Africa)
van der Westhuizen, Derik J. (South Africa)
van der Westhuizen, Derik J., Membrane Technology Group, Chemical Resource Beneficiation, North-West University (South Africa)
van der Westhuizen, Derik J., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University (South Africa)
van der Westhuizen, H. J.C., Academy for Computer and Software Engineering, University of Johannesburg (South Africa)
van der Westhuizen, I. P., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
van Dyk, J. C. (South Africa)
van Dyk, J. E. (South Africa)
van Dyk, J.E. (South Africa)
Van Dyk, S., Departement Farmaseutiese Chemie, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
van Eeden, L. (South Africa)
van Gessellen, A. (South Africa)
Van Grieken, Rene, Departement Chemie, Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, Belgium. (South Africa)
van Hamburg, H. (South Africa)
van Heerden, Hendrik J. (South Africa)
van Huyssteen, Gerhard (South Africa)
van Laar, Jean H., Applied Chemistry, South African Nuclear Energy Corporation (Necsa), South Africa; Department of Chemical Engineering, University of Pretoria, South Africa
van Niekerk, Elna, Departement Omgewingswetenskappe (South Africa)
van Niekerk, Janet (South Africa)
van Niekerk, Pieter du P. (South Africa)
van Niekerk, Xandri, Department of Chemistry, Nelson Mandela Metropolitan University (South Africa)
van Onselen, Annette, Dietetics & Human Nutrition, School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal (South Africa)
Van Ree, T., Departement Chemie (South Africa)
van Ree, Teunis (South Africa)
van Rensburg, B. W.J., Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Pretoria, 0002 (South Africa)
van Rensburg, L. (South Africa)
Van Rooijen, F.S.J. (South Africa)
van Rooyen, Johannes M. (South Africa)
van Rooyen, P. H., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
van Rooyen, T. (South Africa)
van Schoor, Abert (South Africa)
van Sittert, Cornelia G.C.E., Chemical Resource Beneficiation (CRB), North-West University (South Africa)
van Sittert, Cornie G.C.E., Department of Chemistry, North-West University (South Africa)
van Sittert, Cornie C.G.E. (South Africa)
van Soelen, B., Department of Physics, University of the Free State (South Africa)
van Staden, Christina J. (South Africa)
van Staden, Christina J., Academy Applied Technology and Innovation, University of South Africa (South Africa)
van Staden, Surette, Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
van Staden, Surette (South Africa)
van Straaten, M., Department of Mathematics and Applied Mathematics, North-West University (South Africa)
van Tonder, A. (South Africa)
van Tonder, J.J. (South Africa)
van Tonder, Su-Marie, Department of Geography, Environmental Management and Energy Studies, University of Johannesburg (South Africa)
van Vuuren, J. H., Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch,Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika
van Vuuren, J.H., Departement Wiskundige Wetenskappe, Universiteit van Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland, 7602, Republiek van Suid-Afrika (South Africa)
Van Wieringen, A., Experimentele Otorhinolaryngologie, Departement Neurowetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, België
van Wyk, A. E. (South Africa)
Van Wyk, Ben-Erik (South Africa)
van Wyk, J. D. (South Africa)
van Wyk, Leon, Departement Wiskunde, Universiteit Stellenbosch (South Africa)
van Wyk, Mia, Department of Botany and Zoology, Stellenbosch University (South Africa)
van Wyk, S. J. (South Africa)
van Wyk, S.J. (South Africa)
van Zyl, Germarie (South Africa)
Van Zyl de Villiers, Wessel (South Africa)
Venter, A., Die Nasionale Tuberkulose-navorsingsprogram (South Africa)
Venter, A. (South Africa)
Venter, B. (South Africa)
Venter, Bianca (South Africa)
Venter, C. (South Africa)
Venter, Eduard (South Africa)
Venter, Eduard, Department of Botany and Plant Biotechnology, University of Johannesburg (South Africa)
Venter, Elizabeth (South Africa)
Venter, Elza, Department of Psychology of Education, University of South Africa (South Africa)
Venter, H. S., Department of Computer Science, University of Pretoria (South Africa)
Venter, Lieschen, Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Venter, M. (South Africa)
Venter, Stephan J., Department of Science, Mathematics and Technology Education, University of Pretoria (South Africa)
Verburgt, L. (South Africa)
Verlinden, leen, Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen (South Africa)
Vermeulen, J.F. (South Africa)
Verneau, O.
Verneau, O. (France)
Verstraete, M. (South Africa)
Verwey, A. (South Africa)
Vetrik, T., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of the Free State (South Africa)
Viallet, J. (France)
Viljoen, Giel, Landbou ekonomie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein (South Africa)
Viljoen, Giel, Landbou ekonomie, Universiteit van die Vrystaat, Posbus 339, Bloemfontein (South Africa)
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, M., Departement Fisiologie, Skool vir Geneeskunde, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit Pretoria (South Africa)
Viljoen, M. Viljoen, Departement Fisiologie, Fakulteit Geneeskunde, Laboratorium vir Mikroskopie en Mikro-analise, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, Margaretha, Departement Fisiologie, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, S., Department Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Viljoen, S., Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Visagie, M. (South Africa)
Visagie, M. H. (South Africa)
Visagie, Michelle H. (South Africa)
Visagie, Stephan, Departement Logistiek, Universiteit van Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika (South Africa)
Viviers, J. (South Africa)
Viviers, Joanita (South Africa)
Volkwyn, Ben J. (South Africa)
von Solms, Sebastiaan H. (South Africa)
Vooys, R. (South Africa)
Vorster, C.J.J. (South Africa)
Vorster, Michael (South Africa)
Vorster, O. C., Departement Polimeertegnologie, Tshwane Universiteit van Tegnologie (South Africa)
Vosloo, H.C. Manie (South Africa)

W

Wagenaar, G. M. (South Africa)
Wagenaar, G.M. (South Africa)
Wahl, J.J. (South Africa)
Wargau, W. F. (South Africa)
Warner, B. (South Africa)
Warren, J.F. (South Africa)
Weldon, C. (South Africa)
Wepener, I.
Wepener, Ilse (South Africa)
Wessels, Andr� (South Africa)
Wessels, Dirk, Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van Stellenbosch
Wessels, Helena M. (South Africa)
Westcott, M. (South Africa)
Whitehead, Charles S. (South Africa)
Wiggill, Magrita N., School of Communication Studies, North-West University (South Africa)
Wiles, Nicola L., Dietetics & Human Nutrition, School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Afdeling Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Privaat sak X6001, Potchefstroom 2520 (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (South Africa)
Wolmarans, C. T., Noordwes-Universiteit, Potchefstroom (South Africa)
Wolmarans, C. T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (South Africa)
Wolmarans, C.T., Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes- Universiteit, Potchefstroomkampus, Privaat sak X6001, Potchefstroom, 2520 (South Africa)
Wolmarans, Cornelius T., Unit for Environmental Sciences and Management, North-West University, Potchefstroom Campus (South Africa)
Wolmarans, Cornelius T. (South Africa)
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en -ontwikkeling, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika (South Africa)
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Noordwes-Universiteit
Wolmarans, Corrie, Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling, Vakgroep Dierkunde, Noordwes-Universiteit , Potchefstroomkampus, Potchefstroom (South Africa)
Wolmarans, Corrie T. (South Africa)
Wolmarans, E. (South Africa)
Wolmarans, Elize (South Africa)
Wood, P. (South Africa)
Wood, P.S. (South Africa)
Wood, Paola (South Africa)
Wood, Paola
Wooding, M., Department of Chemistry, University of Pretoria (South Africa)
Wouters, J., Experimentele Otorhinolaryngologie, Departement Neurowetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, België

Y

Yadavalli, V. S.S., Departement Bedryfsingenieurswese, Universiteit van Pretoria (South Africa)
Yanar, D. (Turkey)

Z

Zaayman, J.L. (South Africa)
Zander, Claudia (South Africa)
Zeevaart, J-R., Radiochemistry, Department of Applied Chemistry, Nesca, South African Nuclear Energy Corporation Limited (South Africa)
Zietsman, S., Geografie en Omgewingstudie, Universiteit van Suid-Afrika (South Africa)