1.
Wooding M, Aneck-Hahnb N, Bornmanb R, Rohwer E, Naudé Y. Die ontleding van endokrienontwrigtende chemikalieë in water met behulp van sorptiewe ekstraksie, GC×GC-TOFMS en UPLC-MS/MS. SATNT [Internet]. 29Jul.2016 [cited 10Dec.2023];35(1):1 bladsy. Available from: http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/1416