1.
Franzini P, van der Bank H, Dippenaar-Schoeman A. Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika. SATNT [Internet]. 30May2012 [cited 24Feb.2024];31(1):1 bladsy. Available from: http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/322