1.
Booyens S, de Vos D, Barnard S, Coetzee L. Gevallestudie om die invloed van die SolarBees sowel as dosering op die waterkwaliteit van die Rietvleidam watersuiweringsaanleg te evalueer. SATNT [Internet]. 3Apr.2012 [cited 26Mar.2023];31(1):1 bladsy. Available from: http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/285