1.
Gray S, Henning E, Kleynhans M, Grobbelaar C, Terblanche H, Crafford D, du Toit P. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers. SATNT [Internet]. 8Mar.2012 [cited 3Oct.2023];31(1):1 bladsy. Available from: http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/280