Malan, F., E. Singleton, M. Landman, P. van Rooyen, and J. Conradie. “Die Sintese, Karakterisering, Elektrochemiese Eienskappe En Katalitiese Toepassing Van Nuwe [CpNiBr(NHK)]-Komplekse”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 35, no. 1, July 2016, p. 2 bladsye, doi:10.4102/satnt.v35i1.1423.