Peens, F., and E. Langner. “Elektrochemiese En Adsorpsiestudies Van Die Metaalorganiese Netwerk, NH<sub>2</Sub>-MIL-53(Al)”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 35, no. 1, July 2016, p. 1 bladsy, doi:10.4102/satnt.v35i1.1422.