Office, E. “Die Beroep Op Wetenskaplikheid in Politieke, Besigheids - En Mediakringe”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 20, no. 3/4, Sept. 2001, pp. 78-79, doi:10.4102/satnt.v20i3/4.254.