Franzini, P., H. van der Bank, and A. Dippenaar-Schoeman. “Genetiese, Morflogiese En Gedragsstudies Van Cyrtophora Spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 31, no. 1, May 2012, p. 1 bladsy, doi:10.4102/satnt.v31i1.339.