Breedt, J., I. Brewer, A. Coetzer, L. van der Walt, and S. Cilliers. “Landskapsfunksionaliteit En Plantdiversiteit in Stedelike En Landelike Gefragmenteerde Grasvelde in Die Potchefstroom Omgewing”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 31, no. 1, May 2012, p. 1 bladsy, doi:10.4102/satnt.v31i1.279.