Booyens, S., D. de Vos, S. Barnard, and L. Coetzee. “Gevallestudie Om Die Invloed Van Die SolarBees Sowel As Dosering Op Die Waterkwaliteit Van Die Rietvleidam Watersuiweringsaanleg Te Evalueer”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 31, no. 1, Apr. 2012, p. 1 bladsy, doi:10.4102/satnt.v31i1.282.