Nkandeu, S., T. Mqoco, M. Visagie, S. Marais, B. Stander, and A. Joubert. “<i>In Vitro</i> Veranderinge in Mitochondriale Membraan Potensiaal, Aggresoom Formasie En Kaspase Aktiwiteit Deur `n Nuwe 17-?-Estradiol Analoog in Bors Adenokarsinoomselle”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, Vol. 31, no. 1, June 2012, p. 1 bladsy, doi:10.4102/satnt.v31i1.297.