[1]
J. Bothma, W. Nel, and R. Fouché, “‘n Ondersteunende stelsel vir die toets van konsensus-algoritmes”, SATNT, vol. 41, no. 1, p. 115, Feb. 2023.