[1]
J. Nöthling, J. Nöthling, and J. Myburgh, “’n Model om Nylkrokodileiers se volumes mee te skat nadat hulle uitgebroei het”, SATNT, vol. 38, no. 1, pp. 14-25, Apr. 2019.