[1]
F. Malan, E. Singleton, M. Landman, P. van Rooyen, and J. Conradie, “Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse”, SATNT, vol. 35, no. 1, p. 2 bladsye, Jul. 2016.