[1]
D. Hoffman, P. Blignaut, and C. Barker, “Die gebruik van bliknavolging om te bepaal of ervaring in kartografie en kaartontwerp ’n invloed het op die spoed, benadering en korrektheid van kaartinterpretasie”, SATNT, vol. 35, no. 1, p. 2 bladsye, Jul. 2016.