[1]
P. Franzini, H. van der Bank, and A. Dippenaar-Schoeman, “Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, May 2012.