[1]
C. Swiegelaar and R. Pieters, “Vestiging van �n soogdierselkultuur wat (anti-) androgeenaktiwiteit in die omgewing waarneem en semi-kwantifiseer”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, May 2012.